Name City
Abandon छोड्नु, त्याग्नु
Able सक्नु
About को बारेमा
Above माथि, अति / उपरोत्त
Absolutely एकदम, बिल्कुल, पुर्ण रुपले
Accept अपनाउनु, स्विकार गर्नु
Accomplish पुर्ण गर्नु, पुरा गर्नु
Accomplished सम्पन्न, योज्ञ, प्र्बिण, पारङ्गत
According अनुसार, बमोजिम, माफिक
बयान / हरहिसाब
Account-book श्रेस्ता, बही
Acknowledge मान्नु, स्विकार गर्नु, प्राप्ति, सुचना दिनु
Act कार्य, काम / ऐन
Acting कायम-मुकायम, कार्यकारी
Actions कार्बाही, काम कार्य, नालिश
Activities चहलपहल, हलचल
Actual खास, ठोस
Actually खासगरेर
Add जोडनु, थप्नु
Addition जोड, थप
Additional अतिरिक्त, थपिएको
Adjust मिलाउनु
Administration ब्यबस्था, प्र्शासन
Administrative प्र्शासकीय
Admit मान्नु, भर्नाहुनु, स्बिकार गर्नु
Admit in भर्ना गर्नु
Advance पेश्की, बैना
Advantage लाभ, फाईदा
Adversary बिरोधी
Advertisement बिज्ञापन
Advice सल्लाह
Advise सल्लाह दिनु
Aerogram हवाईपत्र
After पछि
Afternoon दिउसो
Again फेरी, पुन
Against बिरुद्ध्, बिपक्ष
Ago अघि, अगि
Agree मान्नु
Agreement मेल, सहमत
Agriculture क्रिषि
Aim लक्ष्य, उदेश्य
Air हावा
Airplane हवाईजहाज
Alcohol रकसी
All सबै, सारा
Allocate तोक्नु, स्थापन गर्नु
Almost झण्डै
Alone एक्लै
Also पनि
Although तैपनि
Always सधै, नित्य
Amaze आश्चर्य लाग्नु, अचम्म मान्नु
Ambassador राजदुत
Amendment संशोधन
Amount रकम, जम्मा, स्पष्टि
And र, तथा
Animal पशु , जन्तु, जनावर
Animal husbandry पशु पालन
Another अर्को
Answer जबाफ, उत्तर
Anthropology मानव शाब, शास्व, नरदेह बिज्ञान, न्रीबिज्ञान
Any जुनपनि, कुनै
Anyway जेहोस
Apart अलग
Apartment डेरा
Apparent स्पष्ट, प्र्त्यक्ष
Appearance रुप, आकार, अनुहार
Apple स्याउ
Application प्र्योग, ब्यबहारमा ल्याउनु / निबेदन
Appoint खटाउनु, तोक्नु, नियुक्ति गर्नु
Appointed खटिएको, तोकीएको
Appropriate उपयुक्त, मुनासिब, उचित
Approval अनुमति, अनुमोदन, स्वीक्रित
Approximately अन्दाजि, जति, पुगनपुग, अनुमानित
Arch, archway गुमज
Area इलाका, क्षेत्र
Arena अखडा, कार्य क्षेत्र, रड्णभुमी
Argument बिबाद, बहस
Army सेना, सैनिक
Arrange थमलाउनु, ऐठक ठाक पा
Arrangement बन्दोब्स्त, ब्यब्स्था, प्र्बन्ध
Arrive आईपुग्नु, आगमन
Artificial नक्कली, बनावटी, क्रितिम
Ash खरानी
Ask सोध्नु, माग्नु
Assembly सभा, जन समुदाय
Assistance सघाई, सहायता, सहयोग
Assistant सहायक, सहयोगी
Assume ठान्नु, धारण गर्नु
Astrologer ज्योतिषी
At मा
Atmosphere परिस्थिति, बाताबरण, वायु मण्डल
Attach नथ्थी गर्नु, जोड्नु, गाभ्नु
Attack जाई लाग्नु, जोड्नु, गाभ्नु
Attempt प्र्यत्न, कोशिश
Auspicious शभु, मजल, साफहत, शभु -महतिु
Authority अअधिकार, प्राधिकार्, प्र्भुत्व
Authorization अधिकार
Available उपलब्ध, सुलभ, प्राप्य
Available पाईनु
Back पछाडि
Bad खराब, कमसल
Bag झोला, थैलो
Bamboo बाँस
Bamboo shoot तामा
Ban मनाही, मनाई, प्र्तिबन्ध
Banana कराे
Barren बाँझो
Base, basis आधार, मुल, जग
Bask ताप्नु, सेक्नु
Bathe नुहाउनु
Bath नुहाउनु
Bazaar बजार
Be हुनु
Bear भालु
Bearable सहनीय, सहने योग्य
Beard दार्ही, दाढी
Beautiful राम्रो, सुन्दर, मनोहर, मनमोहक
Because किनभने, किनकि
Bedroom सुत्ने कोठा
Before अधि, अगि, पहिले
Beg माग्नु
Begin शुरु गर्नु, थाल्नु
Beginning आरम्भ, शुरु, थालनी
Behavior चालचलन, व्यवहार
Belief विश्वाश
Bell घंटी
Beside नजिकै, निर, उप्रान्त
Besides बाहके, उसमाथी
Bicycle साइकल
Big ठूलो, भयानक
Biology जिब-बिज्ञान, जिव्सास्त्र
Black कालो
Black market कालो बजार
Bloom फुल्नु
Blue निलो
Boil उमाल्नु
Bone हाड
Book किताब, पुस्तक
Boredom दिक्क
Botany बनस्पति बिज्ञान
Both दुबै
Branch शाखा, बिभाग / हाँगा
Bread रोटी
Break भाच्नु
Break फुटाउनु / बिदा
Breath सास
Breathe सास फेर्नु
Bring ल्याउनु
Bring away लिएर जानु, लैजानु
Broadcast प्र्सारण गर्नु
Broken बिग्रिनु
Broom कुचो
Brother दाई, दाजु / भाई
Brown खैरो
Budget बजेट्, आयव्ययको हिसाब
Building भवन
Building Department भवन विभाग
Bus बस
Bush झाडी
Business व्यपार, कामकाज, व्यवसाय
Busy व्यस्त
But तर
Buy किन्नु
By द्वारा
Cage खोर
Call बोलाउनु, डाक्नु
Can सक्नु
Capable समर्थ, योज्ञ, लायक
Capital राजधानी / पुँजी, मूलधन
Capital sum साँउ, पुँजी
Capitalism पुँजीबाद
Capitalist पुँजीवाल, प्ँजीपति, धनीबर्ग
Car गाडि, मोटर
Care परवाह, जतन
Carpenter सिकर्मी
Carpet गलौंचा
Case मुद्दा, झगडा, खोल
Catch समात्नु
Cattle गाई वस्तु
Celebrate मनाउनु
Cement सिमेन्ट
Center केन्द्र्, बिच
Central केन्द्रीय
Certain निश्चित, पक्का
Certainly अवश्य, निश्चय
Certificate प्र्माणपत्र
Chair मेच
Chairman अध्यक्ष, सभापती
Chance मौका, अवसर
Change परिवर्तन
Chat गफ गर्नु
Cheap सस्तो
Cheese चिज
Chemistry रसायन शास्त्र
Chicken कुखुरा
Chief नाईके, प्र्मुख, सरदार
Chief प्र्धान, मुख्य
Children केटाकेटी
Choice छनाई, रोजाई
Choose छान्नु, रोज्नु
Cigarette चुरोट
Cinema सिनेमा
Circumstances परिस्थिति, हाल, गति
City शहर
Clash टक्कर, बिरोध
Class कझा / कित्ता / वर्ग
Clean सफा
Clear शुद्ध, स्पष्ट
Clerk बहिदार
Clever चलाख
Cliff भिर
Climb चढ्नु
Close बन्दु गर्नु
Close निर, नजिक
Cloud बादल
Coat कोट
Code ऐन-सग्र्ह, ऐनको किताब
Coffee कफी
Cold रुघ, रुगा / चिसो / जाडो
Collect बटुल्नु, संकलन गर्नु, जम्मा गर्नु
Color रङ्ग
Combine मिलाउनु, मिसाउनु
Come आउनु
Come out निक्लिनु
Comfortable सुविधा, आराम
Commentary प्र्वचन, समीक्षा, टीका-टिप्पणी
Committee समिति
Communal सामुदायिक
Communism साम्यबाद
Community समुदाय, समाज
Compare दाँज्नु, तुलना गर्नु
Comparison तलनाु, दजाई
Competition प्र्तियोगिता, प्र्तिस्पर्दा, होड
Complaint उजूर, उजूरी
Complete सम्पूर्ण, पूर्ण, पुरा
Completed सम्प्न्न
Comply मान्नु, सहमत हुनु
Concerning सम्बन्धी, सम्बन्धित
Condition हालत, परिस्थिति, स्थिति, अवस्था
Conduct आचार, संचालन, चालचलन
Conduct संचालन गर्नु
Confidence बिश्वास, दृढता, पत्यार, भरोसा
Connection सम्बन्ध
Constituency निर्वाचन क्षेत्र, निर्बाचन मण्डल
Construction निर्माण
Consult सल्लाह लिनु, दिनु
Contemporary समकालिन, एकै समयको
Continent महादेश
Contract ठेक्का
Control कब्जा, नियन्त्रण
Control कब्जामा राख्नु
Convenience अनुकुल, सुबिधा
Convenient उचित, सुबिधाजनक
Convince मनाउनु, संदेह हटाउनु, सम्झाउनु
Cook पकाउनु
Cooked पाक्नु
Cooperation सहयोगिता, सहकारिता, समिती
Cooperative सहकारी, सहयोगी, साझा
Copy नक्कल
Copybook कापी
Corn मकै
Correct शुद्ध्, ठिक
Correct सुधार्नु, सच्याउनु
Correction संशोधन, भुल सुधार
Cost खर्च गर्नु, मोल
Cottage industry घरेलु, उघोग
Cottage झुपडी, झुप्रो
Shack झुपडी, झुप्रो
Cough खोकी
Council परिषद, समिति
Counsel सल्लाह दिनु, परामर्श दिनु
Count गन्नु
Country देश, मुलुक
Court अदालत
Courtyard आगँन
Cow-shed गोठ
Cowshed गोठ
Crab गङ्गटो
Creditor साहु, रिणदाता
Crop उब्जनी, उब्जाउ, अन्न
Crops बाली
Cruel दुष्ट, निर्दयी, बर्बर
Cry रुनु
Cultivated property खते-बारी
Cultivation खेतीे-पाती
Cultural संस्कृतिक
Culture संस्कृती, रितिरिवाज
Cupboard दराज
Cured निको हुनु, बिषेक हुनु
Curiosity जिज्ञासा
Custom चलन, रितिरिवाज
Cut काट्नु
Daily दिनदिनै
Daily दैनिक
Dam बाँध
Damage खति, नोक्सान
Dance नाच्नु
Danger छुरी
Dangerous भयानक, खतरानाक
Dark अँध्यारो, अन्धकार / गाडा
Date मिति, गते, तारिख
Daughter-in-law बुहारी
Day दिन
Day after tomorrow पर्सी
Day before yesterday अस्ती
Day-laborer ज्यामी, खेताला
Dear प्रिय, प्यारो
Debt कर्जा, रिण
Debtor रिणी, आसामी
Decentralization बिकेन्द्रिकरण
Decide तोक्नु, निस्चय गर्नु, निर्णय गर्नु
Decision निस्चय, निर्णय
Declare घोषणा गर्नु
Decorate सजाउनु, भूषित गर्नु, अलंकृत गर्नु
Decrease घट्नु, घटाउनु
Deep गहिरो
Deer मृग
Demand माग्नु, मगाउनु
Demand माग
Democracy प्र्जातन्त्र, लोकतन्त्र
Department बिभाग
Departure प्र्स्थान, बिदा
Depute खटाउनु
Description बयान, बिबरण
Desire इच्छा, रहर, मनसाय
Destruction नाश, नष्ट
Details बिबरण
Developed फवकथसत
Development बिकास
Diamond हीरा
Diarrhea दिसा
Die मर्नु
Difference अन्तर, फरक, भिन्नता
Difficult गार्हो, मुस्किल
Dig खन्नु
Diligent मिहेनती, , परिश्रमी
Direct संचालन गर्नु
Director निर्देशक, संचालक
Dirty फोहर, मैलो
Discipline अनुशासन, नियम पालम, संयम
Disease रोग
Dismiss खारेज गर्नु, पदच्युत गर्नु
Dispatch चलानी
Display प्र्दर्शिन गर्नु
Dispute अबबाद, मतभदे
Dissent बिबाद, मतभेद
Distribute बाडनु, बितरण गर्नु
District जिल्ला
Divide भाग गर्नु
Division भाग, बिभजन
Doctrine सिधान्त
Domesticate घरमा पाल्नु
Donation चन्दा
Doubt शंका
Draft मसौदा
Drink पिउनु
Drive चलाउनु, हाक्नु
Dropped खस्नु
Drought अनाबृष्टि, खडेरी
Dry ओभानो, सुख्खा
Duty कर्तब्य / महशुल, कर
Each प्र्तेक, हरेक
Ear कान
Early चाँडै
Earn कमाउनु
East पुर्व
Easy सजिलो
Eat खानु
Economics अर्थ शास्त्र
Education शिक्षा
Effect प्र्भाब, असर
Effort कोशिश, प्र्यत्न
Egg फुल
Elect चुन्नु, छान्नु
Election निर्वाचन, चुनाव
Elephant हात्ती
Emerge निस्किनु, प्र्कट हुनु
Emergency संङ्कटकालिन, आपतकालिन
Employee कर्मचारी, नियोजित
Employment जागिर, नियोजन
Empty खाली, रित्तो
Energy तागत, शक्ति
Engineer इञिनियर
English अँग्रेजी
Enlarge बढाउनु
Enough पुग्यो, पर्याप्त, प्र्शस्त, काफी
Entertainment आमोद प्र्मोद, मनोरञन
Entitlement हक
Entry दर्ता
Equal बराबर, समान
Equipment मालसमान, औजार
Especially खासगरी
Essential आवश्यक, जरुरी
Establish कायम गर्नु, स्थापित गर्नु
Estimate अनमानु, इस्टमेट, अन्दाज
Estimated अनुमानित्
Etcetera इत्यादी
Evaluate मुल्याङ्कन
Evaluation मुल्याङ्कन
Evening साँझ
Every हरेक, प्र्तेक
Evident स्पष्ट्, प्र्त्यक्ष
Exact दुरुस्त, ठिक
Exam जाँच, परिक्षा
Examine जाँच्नु, परिक्षण गर्नु
Example नमुना, उदाहरण
Exceed नाग्नु, फडकनु
Excellent एकदम राम्रो, वेश
Excess बढी
Excessive अधिक, अत्याधिक
Excuse माफ गर्नु, क्षमा गर्नु
Exhibit प्र्दर्शन गर्नु
Exhibition प्र्दर्शनी
Expense खर्च
Expensive महङ्गो
Experience अनुभव, जानकारी, अनुभूती
Expert विशेषज्ञ
Explain बुझाउनु, बयान गर्नु, ब्याख्या गर्नु
Explanation बयान, ब्याख्या
Export निकासी गर्नु, निर्यात गर्नु
Extensive बिस्तृत, व्यापक
Extremely अत्यधिक, अति
Eye आँखा, नेत्र, लोचन
Face to face सन्मुख, मुखामुख
Fact वास्तब, त्थय
Factory कारखाना
Factual वास्तबिक
Fair प्र्दर्शनी, भेला, सन्तोषदायक / स्वच्छ, इमान्दार
Faith विश्बाश, निष्ठा
Faithful बिश्वाशि, बिश्वासपात्र, श्रध्दालु
Fall पर्नु, झर्नु, खस्नु
Fallow बाँझो
False झुठा
Famine अनिकाल, भोकमारी
Famous प्र्ख्यात
Farmer खेतिवाल, किसान
Fast छोटो, झटपट / उपवास बस्नु, व्रत बस्नु
Fat मोटो / बोसो
Father बा, बुबा, बुवा, पिता
Fatigue थकाई, थकावट
Favorable अनुकुल, सुबिधाजनक, हितकारी
Fearful भयङ्कर, डरलाग्दो
Fee महशुल, दस्तुर
Feel लग्नु, छुनु, स्पर्श गर्नु, जाच्नु, अनुभब गर्नु
Feel like मन लाग्नु
Feeling भावना, विचार
Fence बार
Fertilizer मल
Field खेत
Field-trip भ्रमण
Field trip भ्रमण
Fill भर्नु
Final अन्तिम, आखिरी
Financial आय-व्यय सम्बन्धी, आर्थिक
Financier पुँजीपती, बित्त-ब्यवस्थापक
Find पाउनु
Fine सन्चै, राम्रो, शुक्षम, जरिवाना
Finished समाप्त, तामेल / खत्तम हुनु, सकिनु, सिध्दिनु
Firewood दाउरा
Fish माछा
Fish-pond माछा पोखरी
Fish pond माछा पोखरी
Floor तला
Flour पिठो
Flower फूल
Follow अपनाउनु, मान्नु
Food खाना, खाने कुरा
For लागि, वापत्
Forbid मानाई गर्नु, निषेध गर्नु
Foreign country परदशे, बिदेश
Foreigner बिदेशी, परदेशी
Foreman नाईके
Forest वन, जङ्गल
Forget बिर्सनु
Fork काँटा
Form रूप, फारम, आकार, आकृति
Formerly पहिले, अगाडि
Found रहनु, पाउनु
Free फुक्का, स्वतन्त्र, स्वाधिन
Frequently घरिघरि, अवसर
Friday शुक्रबार
Friend साथी, मित्र, संगि
Friendly मिलनसार
Friendship मित्रता
Frog भ्यागुतो
From बाट, देखि
Frost तुसारो
Fruit फलफुल
Frustration नैराश्य
Full भरि, टन्न
Function चालु हुनु, कार्य सम्पादन गर्नु, चल्नु
Funny मज्जाको, रसिक
Furthermore अरु, अझै, दूरतर
Future भविश्य
Game खेल
Gap अन्तर, खालि
Gate ढोका
Gather जम्मा गर्नु, बटुल्नु
Gathering जमघटभेला
Gender लिङ्ग
Gentle भलादमी
Gentleman भलादमी मानिस
Geography भुगोल
Germinate पैदा हुनु, टुसाउनु, अंकुरण हुनु
Gesture संकेत
Get पाउनु
Gift दान, उपहार, भेटी, कोशेली
Give दिनु
Give up छोड्नु, त्याग्नु
Glass शिशा
Go जानु
Goal उदेश्य, लक्ष्य
Goat बाख्री / खसी / बोको
God भगवान, इश्वर
God family कुलदेवता
Goddess देवी
Gold सुन
Good राम्रो, जाती,सल, भलो
Good health सन्चै
Goods माल, मालसामान, चिजबिज
Government सरकार
Grab समात्नु, पक्र्नु
Grain अनाज, अन्न
Grandfather हजुरबा, बाजे
Grandmother हजुरआमा, बज्यै
Grant अनुदान, वृत्ति
Grass घाँस
Graze चराउनु
Great महान, ठुलो, विशाल
Greedy लोभी
Green हरीयो
Grey कैलो
Grow बढ्नु / उम्रिनु, उमार्नु
Growth बृद्धि
Guard पाले
Guess अनुमान, अन्दाज
Guest पाहुना, पाउना
Guidance मार्ग निर्देश्न
Habit बानी
Hail असिना
Hair कपाल
Half साढे
Hand हात
Happy खुशी, आनन्द, सुखी
Harm नोक्सान, खति
Hat टोपी, टोप
He उ, उनी / वहाँ
Head टाउको
Headman मुखीया
Headquarters सदर-मुकाम
Health स्वास्थ्य
Hear सुन्नु
Heat ताप
Heaven स्वर्ग
Height उचाई
Help मदत गर्नु, सगाउनु
Here यहाँ
Hereafter उप्रान्त
Highway सडक
Himalaya हिमाल
Hindun हिन्दु
Hint सङ्केत
Hire भाडा
Historical ऐतिहासिक
History इतिहास
Hold समात्नु
Holiday बिदा, छुट्टी
Home घर
Homeland स्वदेश
Honest इमान्दार
Honor इज्जत, सम्मान
Hope आशा
Hospital अस्पताल, चिकित्सालय / प्र्सुती गृह
Hostile बिरोधी, शत्रु पक्षको
Hot पिरो / तातो / गर्मी
Hour घण्टा
House घर
Housework घरको काम, गृहकार्य
How कसरी / कति / कस्तो
Human being मानव-जाती
Hundred सय
Hunger भोक
Hurry हत्तपत्त, हतार
I
i.e. याने
Idea राय, बिचार
If यदि
Ignorance अज्ञान, अनजान
Illiterate असाक्षार
Immediately तुरुन्तै, तत्काल
Implemented लागु भएको, कार्यन्वित गरिएको
Importance महत्व
Important जरुरी
Improve सुधार्नु, उन्नती गर्नु, सपार्नु
Improved उन्नत
Improvement सुधार, उन्न्ती, सपारिएको
In मा
Include समावेश गर्नु
Including समेत, सहित
Income आम्दानी, आय
Income tax आय कर
Incomplete अधुरो, नसिद्धिएको
Increase बढनु
Independent फुक्का, स्वतनत्र, स्वाधित
Indicate निर्देश गर्नु, देखाउनु, सङ्केत गर्नु
Individual व्यक्ति
Industry उद्धोग, परिश्रम
Influence प्र्भाब
Influential प्र्भाबकारी
Information सुचना
Informed निहित, अन्तर्वती, स्वाभाबिक
Injection सुइ
Ink मसी
Inopportune बेमौका, असामयिक
Inside भित्र
Inspect परिदर्शन गर्नु, निरिक्षण गर्नु, जाँच गर्नु
Inspection परिदर्शन, निरिक्षण, जाँच, सर्बेक्षण
Inspector निरिक्षक, प्र्शिक्षक
Instead सट्टामा, बापत्
Institution संस्था
Insult बेइज्जती, अपमान
Intention इरादा, मतलब, मनशाय, अभिप्राय
Interest ब्याज
Interesting चाख लाग्दो
Interim अन्तरिम
International अन्तराष्टिय
Interview अन्तरवार्ता
Introduction परिचय, भूमिका, प्र्स्तावन
Invite डाकनु, बोलाउनु, निम्ता गर्नु
Iron फलाम
Irrigate पानी लगाउनु, सिँचाई गर्नु
Irrigation सिँचाई
Irrigation ditch कूलो
Item दफा, रकम, एक -एक कलम
Jacket ज्याकेट
Jail झ्यालखाना
Japanese जापानी
Job काम, जागिर, ब्यबसाय
Join जोड्नु
Joint साजे, संयुत्त,साझेदार
Journey यात्रा,भ्रमण, सफर
Judge न्यायाधिस
Judgment न्याय, इन्साफ, अदालतको फैसला
Jump उफ्र्नु
Just इन्साफी, न्यायोचित
Justice न्याय, इन्साफ
Kerosene मट्टितेल
Kind किसिम, थोक, प्रकार
Kind दयालु
Kingdom अधिराज्य
Kitchen भान्सा, भान्चा
Know चिन्नु / जान्नु
Knowledge ज्ञान
Known अवगत
Labor श्रम
Lake ताल
Land जमीन, जग्गा
Land reform भूमी सुधार
Landless सुकुम्बासी
Landowner जमिन्दार
Language भाषा
Last अन्तिम, आखिरी
Late ढिलो, अबेर, बेर
Later पछि, भरे
Laugh हास्नु
Law ऐन, कानुन
Lawsuit मुद्दा
Layer तह
Lazy अल्छि
Lead सिसा, परिचालन
Leader नाईके, नेता, मार्ग-दर्शक
Leadership नेतृत्व
Leaf पात
Learn सिक्नु
Leather छाला
Leave छोड्नु
Leave छुट्टि, बिदा
Lecture प्र्वचन, ब्याख्यान
Left over उब्रि्नु, बाकी
Legal code मुलुकी ऐन
Leisure फुर्सद, फुर्सत
Lesson पाठ, शिक्ष, उपदेश
Letter अक्षर / चिट्ठी, पत्र्
Level स्तर, श्रेणी
Library पुस्तकालय
License अनुमति, अनुमतिपत्र्, लाईसेन्स
Life जीवन
Lift उचाल्नु, उठाउनु
Light उज्यालो / फिक्का
Like मन पर्नु / जस्तो, जस्तै
Lime कागती
Limited सीमित
Link सम्बन्ध्, जोर्नी
Liquor रकसी
List सूची, सूचिपत्र्, तपसील
Listen सुन्नु
Literate साक्षार
Literature साहित्य
Little सानो, जाबो, पुन्चे / अलिकति / अलिअलि
Living standard हैसियत, स्तर
Load भारी
Local स्थानिय, देशीय
Long लामो
Look हेर्नु
Loom तान्
Loss खती, नोक्सान
Love माया गर्नु
Love-talk प्रेम-वार्ता
Machine कल, यन्त्र्
Magazine पत्रिका
Magician जादुगर, चटकी
Maintenance पालन पोषण, जिविका, प्र्तिपालन, जीविका
Majority अधिकांश, बहुमत, बहुसंख्या
Make बनाउनु
Malaria औलजरो, औलो
Male भाले / लोग्ने मान्छे
Management बन्दोबस्त, व्यवस्था
Manner ढंग, शिष्टाचार, चलन, चालचलन
Manure मल
Many धेरै, निक्कै, थुप्रो, अौधी, अति
Map नक्शा
Mars मङ्गल
Math हिसाब
Matter पदार्थ
Mature पक्का, परिपक्क
Maximum बढि
Maybe होला
Meaning मतलब, माने
Meaningless बेमतलब, अर्थ नभएको
Means उपाय
Measurement नाप
Meat मासु
Mechanic मिस्त्री, कालीगढ
Medicine औषधि,ओखती
Meet भेट्नु
Meeting बैठक, जमघाट, गोष्ठी, भेट
Member सदस्य
Membership सदस्यता
Memorize याद गर्नु, सम्झनु
Mentality स्वभाब, मनोबृत्ति, मानसिक शक्त्ति
Method उपाय, ढंङ्ग, तरिका, प्र्णाली
Middle माझ, बीच
Military सैनिक, सेना
Milk दूध
Millionaire लखपती
Mind मन, दिल, चित्त
Minister मन्त्री
Ministry मन्त्रालय
Miscellaneous बिबिध्, फुटकर
Miser क॑ जुस, कञ्जुस, चुय्याँ, कृपण, लोभी
Mix मिसाउनु
Model आदर्श, नमुना
Modern आधुनिक
Moment छिन, क्षण
Monday सोमबार
Monkey बाँदर
Monsoon बर्सात, बर्षा
Month महिना
More अझ, बढ्ता, बेशी
Morning बिहान
Mostly धेरैजसो
Mother आमा, मुमा
Mountain पाहाड
Mouth मुख
Move चल्नु
Mr श्रिमान, माहासाय
Mrs श्रिमति
Mud हिलो
Muddy हिलो
Multiplication गुणन
Mustard तोरी
Nail कीला
Name नाम
Narrow सांगुरो
National राष्ट्रिय
Natural प्राकृतिक, स्वभाबिक
Nature प्रकृती / स्वभाब
Near निर, नजिक
Nearby निजक
Neat सुग्धरी, सफा
Need, to be needed चाहिनु, आवश्यक हुनु
Needed चाहिनु, आवश्यक हुनु
Nephew भतिजा, भदा / भान्जा
New नया
News खबर, समाचार
Newspaper अखबार, पत्रपत्रिका
Night राती
No होईन, अँहँ
Noise हल्ला
North उत्तर
Nose नाक
Notice सुचना
Notice board सुचना पाटी
Novel उपन्यास
Now अब
Nowadays आजभोलि, हिजोआज, अचेल
Number संख्या, अङ्क
Obey मान्नु
Occupation कामकाज, वृत्ति, पेशा, इलम
Offering प्र्साद, बलि, भेटी, नैबेध
Office कार्यलय
Officer अधिकारी, कर्मचारी
Often प्राय, प्रायजस्तो
Okay हुन्छ, ल / हस, हवस
Old पुरानो
On मा
Only मात्र
Open खोलनु
Open खलाु, खललाु
Opinion बुचार, राय
Opponent बुरोधी
Opportune अनुकुल, समयनुकूल
Opportunity मौका
Opposed विरुद्ध, विपक्ष
Opposition प्र्तियोग, बिरोध, बिपक्षता, बैरभाब
Or कि, अथवा
Orange सुन्तला
Order हुकुम, आज्ञा, आदेश
Ordinance अध्यादेश, रिती, नियम, बिशेष आज्ञा
Ordinary साधारण, स्वाभाविक, मामुली
Organization संस्था, संगठन
Organizer आयोजक, ब्यबस्थापक
Original प्रारन्भिक, मौलिक
Other अरु
Outside बाहिर
Overcome विजयी हुनु, दनन गर्नु
Own आफ्नो
Pack पोको, भारी, कुम्लो, बट्टा
Paper कागत, कागज
Pardon माफ गर्नु
Parents बा-आमा
Part भाग, खण्ड, हिस्सा
Partnership साझेदार, हिस्सेदार, महभागिता
Party भोज / दल, पक्
Past बितेको, गएको
Pay तिर्नु
Pay तलब, ज्याला, पारिश्रामिक
Peace शान्ति
Peace corps शान्ति सेना
Peasant किसान, खेतिवाल
Peculiar अनौठो, अचम्मको
Pen कलम
People जनताह्रु, लोक, जन, प्र्जा
Pepper खुर्सानी
Percent प्र्तिशत
Perhaps शायद
Permission अनुमती
Person मान्छे, मानिस
Persuade मनाउनु, विश्वास गराउनु, भ्रम हटाइनु
Petition दरखास्त, अर्जी, बिन्तिपत्र
Physics भौतिक शास्त्र्
Picture नक्शा, तस्वीर
Piece भाग, हिस्सा, टुक्रा, प्रवन्ध रचना
Pineapple भुईकटहर
Place स्थान, ठाउँ
Plain स्पष्ट, सादा, सम्म, सरल, समतल
Plan उपाय, अभिप्राय, योजना
Planet ग्र्ह, नक्षत्र
Plant बिरुवा, बोट
Play खेल्नु
Play बजाउनु
Playing field मैदान
Pleasant रमाईलो
Please कृपया
Plenty प्र्शस्त
Plough जोत्नु
Pocket बगली, खल्ती
Policy नीति
Politely नम्र्तापुर्वक, शिष्टतापूर्बक
Political राजनैतिक
Political science राजनीति शास्त्र्
Politics राजनीति
Poor बिचरा / गरिब
Population जनसंख्या
Position स्थान, पद, अबस्था
Post office हुलाक
Postman हुलाकी
Potato आलु
Power सामर्थ्य, शक्ति, क्षम्ता, बल, तेज
Powerful शक्तिशाली, ओजस्वी, प्र्तापी
Practical व्यबहारिक, काम लाग्ने किसिम्को, प्र्योगात्मक
Practice अभ्यास, प्र्था, ब्यवहार
Practise मान्नु, अभ्यास गर्नु
Precious अमूल्य
Preliminary प्रारन्भिक, प्राथमिक
Present प्र्स्तुत गर्नु, पेश गर्नु, हाजिर हुनु
Present उपस्थित
President राष्ट्र्पति
Prestige इज्जत, शान, प्र्तिष्ठा
Price मोल, मलयू, भाउ
Pride धमण्ड, गर्ब, अहंकार
Prime minister प्र्धान-मन्त्री
Principal मुख्य, प्र्धान, सर्वश्रेष्ट
Principle नियम, सूत्र्, सिधान्त
Priority प्राथमिकता
Probable सम्भावित, आनुमानिक
Problem समस्या
Procedure संचालन गर्ने तरिका, व्याबहार। कार्य-बिधि
Profession बृत्ती, पेशा
Profit मुनाफा, नाफा, लाभ
Program कार्यक्रम
Progress प्र्गती, उन्नती
Prohibit मनाई, निषेध, प्र्तिबन्ध
Prohibition मनाही, निषेध्, प्रतिबन्ध
Project योजना
Promise प्र्तिज्ञा गर्नु, कबूल गर्नु
Promotion बढुवा, उन्नती, श्रेष्ठ पद पाउनु
Proof प्र्माण
Proper उचित
Property मालसामान, सम्प्ती
Proposal प्र्स्ताब
Proposed प्र्स्तावित
Protect सुरक्षा गर्नु, संरक्षित राख्नु, रक्षा गर्नु
Protection संरक्षिता, रक्षा
Protest प्र्तिवद, बिरोध
Public साविजथनक, सविसाधारण
Public सामान्यजन, प्र्ज्ञा, जनता
Public health जनव्वास्थ्य
Public service लोकसेवा
Publicity प्र्चार, प्र्सार
Published प्र्काशित
Pull तान्नु, उखेल्नु
Punishment सजाय, दण्ड
Pupil छात्र्
Purchase खरीद
Pure शुद्ध्
Purpose मक्सद, मनसाय, आसय, अभिप्राय
Put राख्नु
Put on लगाउनु
Qualification योेयता
Quality गुण
Quarter सवा
Quarter to पौने
Quarterly त्रैमासिक
Question प्र्श्न
Questionnaire प्र्श्नवली
Quiet चुप लाग्नु
Quit छोड्नु
Quota कोटा, दरबन्दी
Radio रेडियो
Rain पानी पर्नु
Raincoat बर्षदी
Raise पाल्नु / उचाल्नु
Raksi रक्सी
Rank पद, मान
Rate दर, गति, भाउ
Ratification समर्थन, अनुमोदन
Reach पुग्नु, बिस्तृत हुनु
Reaction प्र्तिकृया
Read पढ्नु
Real खास, वस्तबिक
Reality सत्यता, वास्तबिकता
Realization महसूस
Realize अनुबव गर्नु, महसूस गर्नु
Receipt रसिद
Receive पाउनु
Recent हाल
Recognize चिन्नु
Recommendation सिफारिस
Reconcile मिलाउनु, मेलमिलाप गर्नु, पुनर्मेल गर्नु
Red रातो
Reform सुधार / सुधार्नु
Region इलाका, क्षेत्र
Regular बराबर, नियमित, सुब्यबस्थित
Relation नाता, सम्बन्ध
Relationship सम्बन्ध
Reliable बिश्वसनीय, भरपर्दो
Religion धर्म
Remain रहनु
Remaining बाँकी
Remember याद गर्नु, सम्झनु
Remind सम्झाउनु
Remove हटाउनु
Rent महशुल, भाडा
Repair मरमत गर्नु
Replace बदली गर्नु
Replacement बदली
Reply जवाफ, उत्तर
Representative प्र्तिनिधी
Request बिन्ति, अनुरोध, निवेदन
Required चाहिएको, अपेक्षित
Research अनुसन्धान
Resources साधन, उपाय
Respect मान्नु, आदर गर्नु, सत्कार गर्नु
Respect मान, अभिबादन, सम्मान, इज्जत
Responsibility जिम्मा, जिम्मेवरी, दायित्व
Responsible जिम्मेवार, उत्तरदायी
Rest आराम गर्नु
Restore जस्ताको त्यस्तो पार्नु, पुनःस्थान गर्नु
Result परिणाम, नतिजा, फल
Return फिर्ता / फर्कनु, फर्किनु
Review फेरि हेर्नु, पुनर्बिचार गर्नु
Revise दोहोराउनु, आबृत्ति गर्नु
Revised संशोधित, सच्चाईएको, पुरावृत्त
Revision संशोधन, दोह्र्याउने काम
Rhinoceros गैंडा
Rice धान / चामल / भात
Rich धनी
Right अधिकार, हक
Ring बज्नु, बजाउनु
Ripen पाक्नु
River नदच
Road सडक, बाटो, मागि
Rock ढुङ्गा
Roof छानु, छाना
Room कोठा
Routine निश्रित, नियमित
Routine
Rudiment मूलसुत्र, सुत्रपात, आरम्भ, मूल तत्व
Rule नियम
Run कुदनु, दगुर्नु, बग्नु, भाग्नु / संचालन गर्नु, चलाउनु
Rupee रुपिया
Sack बोरा
Sadness दु:ख
Salary तलब
Sale बिक्रि
Salt नुन
Same एकै, एउटै, सोही
Sample नमनाु
Satisfaction सन्तोष, सन्तोक
Saturday शनिवार
Saturn शनि
Save बचाउनु, संचय गर्नु, जोगाउनु
Say भन्नु
Science बिज्ञान
Scissors कैंची
Scold गालि गर्नु, हपार्नु
Search खोज्नु
Secret गुप्ती, गुप्त, गोप्य
Secretary सचिब
Section फांट
See देख्नु
Seed बिउ
Seedling बिरुवा
Selected बढिया, अब्बल
Selection छानबीन, रोजाई
Selfish स्वार्थी, मतलबी
Selfishness स्वार्थ बुद्धी, स्वार्थिपन
Self respect आत्मबिशवास
Sell बेच्नु
Send back फर्काउनु
Separate 1. बेग्लै, अलग, छुटयाएको, पृथक
2. छुट्याउनु, छुट्टिनु, अलग पर्नु
Service नोकरी, सेवा
Settle बसोबास गर्नु
Sewing सिलाई
Share सेयर, हिस्सा / बाढ्नु
Shared साजा, साझा
She तिनि, उन / वहाँ
Shirt कमिज
Shoe जुत्ता
Shop पसल
Shopkeeper साहुजी / साहुनी
Short होचो / छोटो
Show देखाउनु / प्र्दर्शन
Signature सही
Silver चाँदी
Simple साधारण
Sincerely भवदीय
Sing गाउनु
Sir साहेब / महोदय
Sister दिदी / बहिनी
Sitar सितार
Situation स्थिति, अवस्था, हालत
Skill थसप, सिप, दक्षता, सिपालुपन, चातुर्य
Skillful सिपालु, निपुर्ण, कुशल
Skin छाला
Sleep सुत्नु
Sleepy निन्द्रा
Slip चिप्लिनु
Slippery चिप्लो
Small सानो
Smallpox बिफर
Smart तेज, बाठो
Snack खाजा
Snatch खोस्नु
Snow हिउँ
So यस कारण
Social सामाजिक
Society समाज
Sociology समाज-शास्त्र्
Socks मोजा
Soil माटो
Soldier सैनिक
Solid ठोस
Some कोही / केही
Sometimes कहिलेकाहिँ
Sorrow करुण, दुःखद
Sound आवाज
Sour अमिलो
Source श्रोत
South दिघण
Sow छर्नु
Sparkle जगमग
Sparkle झल्कनु, टल्कनु
Speak बोल्नु
Speak with कुरा गर्नु
Special खास, बिशेष
Specially विशेषगरेर
Speech प्र्वचन, भाषण
Speed गति
Spend खर्च गर्नु
Spike कीला, तिखो काँडा
Spoon चम्चा
Sport खेलकुद
Staff कर्मचारी, कार्यकर्ता
Stake काठको किला
Stamp टिकट / छाप
Start थाल्नु, शुरु गर्नु
State मुलूक, राज्य
Statistics तथ्याङ्क
Statue मुर्ति
Still अझै
Stipend भत्ता
Stir चलाउनु
Stomach पेट
Stone ढुङ्गा
Store पसल
Story कथा
Straight सिधा
Strange अनौठो
Strength बल, ताकत, सामर्थ्य
Strong बलियो
Student बिध्यार्थी
Hostel छात्र्बास
Study पढ्नु, अध्यन गर्नु
Stupid मुर्ख
Submit पेश गर्नु
Subsidy अनदानु, आर्थिक सहायता
Subtract घटाउनु
Subtraction घटाउ
Successful सफल, सिद्ध्, बिजयी
Suddenly अकस्मात, एक्कासि
Sugar चिनी
Suggestion सुझाव, प्र्स्ताब
Suitable उचित, उपयोगी, उपयुत्त
Summon डाक्नु, समन गर्नु, आह्ववान गर्नु
Sun सुर्य
Sunday आइतवार
Sunshine घाम
Sunlight घाम
Superfluous बेशी, चाहिने भन्दा बढ्ता, फल्टु
Superstition कुरुती, अन्धविश्वास, रुढिबादी
Supervise रेखदेख गर्नु
Supervision निर्देशन
Support समर्थन, आधार, पालन-पोषण
Sure निश्च्य, अवश्य, निःसन्देह
Surplus बढ्ता, बाँकी रहेको कुरा
Survey नापजांच, नापी, सर्बेक्षण
Suspicion शंका
Sweep बडार्नु, बढार्नु
Sweet गुलियो
Swim पौडी खेल्ने
Swing पिङ्ग
Symbol संकेत, इशारा, चिन्ह
Table टेबुल
Take झिक्नु / लिनु
लग्नु, लिएर जानु, लिएर आउनु
Talk कुरा गर्नु
Tall अग्लो
Taste स्वाद
Tasty मिठो स्वदिलो
Tax कर / कर लगाउनु
Tea चिया
Teach सिकाउनु, पढाउनु
Teacher शिक्षक, गुरु
Technical प्राबिधिक
Technician प्राबिधिकज्ञ
Tell भन्नु
Temple मन्दिर
Tenant मोही
Terrible भयानक
Test जांच
Thank you धन्यवाद
That त्यो
Then अनि
There त्याहाँ
Therefore त्यसकारण, अत, तसर्थ
These यी
They उनीहरु
Thick बाक्लो
Thin पातलो
Thing कुरा, चिज
Things चिजबिज
Think सोच्नु, विचार गर्नु
Thirst तिर्खा
This यो
Those ति
Thought विचार
Thousand हजार
Throat घाँटी
Through मर्फत, द्वारा
Thursday बिहिबार
Thus तसर्थ, त्यसर्थ
Ticket टिकट
Tika टिका
Time बेला, समय, बखत, काल
पटक, पल्ट, चोटी
Tired थाक्नु
Tobacco तमाखु, सुर्ती
Today आज
Tomorrow भोलि
Tools औजार
Tooth दाँत
Total जम्मा
Tour भ्र्मण
Tourist पर्यटक, टुरिस्ट
Towards तिर / यता तिर / त्यता तिर
Trade व्यापार
Tragedy बियोग
Training तालिम
Transfer सर्नु, सरुवा गर्नु
Translation अनुबाद, उल्था
Transportation यातायात
Travel घुम्नु, यात्रा गर्नु, सफर गर्नु
Tree रुख, बोट
Trouble तकलिफ, दुःख
Truth सत्यता
Try कोशिश गर्नु
Tuesday मङ्गलबार
Turn पालो
Turtle कछुवा
Type थोक, किसिम, प्र्कार, खाल
Umbrella छाता
Unable असमर्थ
Unanimity एकमतता, सर्वसम्मति, एकमत, मतैक्य
Uncle मामा / काका
Uncomfortable अप्ठ्यारो, असजिलो
Uncommon असाधारण
Uncultivated बाँझो
Under अन्तर्गत / तल
Unification एकिकरण
Unit एकाई
United संयुत्त
United Nations संयुत्त राष्ट्र् संघ
Unity एकता
Universe बिश्व
University बिश्वबिधालय
Unlimited असिमित्
Unpleasant नरमाईलो
Until हालसम्म
Unusual अनौठो
Up to सम्म
Urgent जरुरी
Usage प्र्योग, व्यबहार
Use प्र्योग, चलन
Usefulness उपयोगिता, उपकारिता
Usually प्रायजसो, धेरैजसो, प्रायगरेर
Utensil भाँडा कुंडा
Utility उपयोगी, उपयुत्त, उपयोगिता
Vacancy रिक्त्त स्थान
Vacant रिक्त्त
Vacation बिदा, छुट्टी
Value मुल्य
Vegetable garden साग-बारि, तर्कारी बारी
Venus शुक्र्
Very धेरै, निक्कै, खुब, साह्रै, बहुत
Village गाउँ
Visit दशर्न गर्नु
Voluntary labor श्र्मदान
Wait पर्खनु, पर्खिनु
Walk हिड्नु, हिडेर जानु
Want चाहनु
Warehouse गोदाम
Warm न्यानो
Wash धुनु, माझ्नु
Watch घडी / हेर्नु
Watchman पाले
Water पानी
Water hole कूवा
Water pipe नली
Water resources जल श्रोत
Water supply खाने पानी बितरण
Watershed जलाधार
Way उपाय
We हामी, हामीहरु
Weak कमजोर, दुब्लो
Wealth सम्पती
Wear लगाउनु, लाउनु
Weather मौसम
Wednesday बुधबार
Weight तौल
Well इनार
West परिश्र्म
What के
What time कति बजे
Wheat गहुँ
When कहिले
Where काहाँ, कता
Which कुन कुन / कुन
Whichever जुनपनि
White सेतो
Who को
Why किन
Wide फर्याक, फराकिलो, चौडा
Wind हावा
Window झ्याल
With सँग
Work काम, कार्य / काम गर्नु
Worker कार्यकर्ता, कामदार
World संसार, लोक
Worry पिर
Worship पुजा गर्नु
Worthy लायक, योज्ञ
Writer लेखक
Wrong गल्ती, अशुद्ध, बेठिक
Yak याक, चौरी
Year बर्ष, साल
Yellow पहेलो
Yes हजुर
Yesterday हिजो
Yet अझै
Yogurt दहि
You तिमी / तपाई
Youth जवान
Zonal commissioner अञ्चलाधिश
Zone अञ्चल
Zoology प्राणी-बिज्ञान
One एक
Two दुई
Three तिन
Four चार
Five पाच
Six
Seven सात
Eight आठ
Nine नौ
Ten दस
Crafted by CYCOTECH